Baví mě být součástí příběhu..
Už ve školce jsem projevoval sklony k herectví. Moje vrozená touha po různých životních cestách mě přivedla k názoru, že jedinou možností jak prožít více životů je stát se hercem. Diverzita postav, které bych jednou mohl hrát, i nadále zůstává mým hlavním hnacím motorem. Jejich tvorba, od počátku studie postavy až po její konečné ztvárnění před kamerou, je mi nejlepším způsobem seberealizace.
A taky si umím strčit hřebík do nosu.
Vytvořilo